ŠIROKÝ SORTIMENT VÝROBKOV
OD RENOMOVANÝCH VÝROBCOV

  • r.1996 – vzniká firma AURORA ako PRVÁ prevádzka ZÁLOŽNE v Gelnici; pôsobí v prenajatých priestoroch na Hlavnej ulici
  • r.1999 – prevádzka ZÁLOŽNE AURORA sa sťahuje do priestorov domu služieb na Hlavnej ulici
  • r.2003 - firma sa transformuje na spoločnosti Aurora DEA, s.r.o. a Aurora Gelnica, s.r.o.; sídlo prevádzky je na Hlavnej ulici č.89 (pozri obrázok vľavo)
  • r.2005 – spoločnosť rozširuje svoju činnosť o predaj lesnej a záhradnej techniky
  • r.2010 – vzniká nová prevádzka Železiarstvo už vo vlastných priestoroch na Hlavnej ulici č.58; v týchto priestoroch pôsobí aj Záložňa, predaj motocyklov a ďalšia služba – stavebná činnosť
  • r.2018 – vzniká nová prevádzka Farby Laky v samostatných priestoroch
  • r.2019 – spoločnosť prechádza digitalizáciou, spustila sa nová webstránka prepojená na sociálne siete.